Skriv til os

Hillerødgade 30B · DK-2200 København N · Tlf. +45 29 36 33 22 · abita@abita.dk Hillerødgade 30B · DK-2200 København N
Tlf. +45 29 36 33 22 · abita@abita.dk

Tlf. +45 29 36 33 22

B Braun Medical A/S

Indretning af nyt domicil.

I forbindelse med flytning fra et domicil med skråvægge og cellekontorer til et åbent transparent domicil med storrumskontor, blev procedurer, vaner, krav, ønsker og behov analyseret, med det formål at optimere arbejdsgange og arbejdsmiljø, samt at imødekomme etønske om bedre integration mellem virksomhedens divisioner. Fordele og ulemper ved skift til storrum samt en politik for fremtidig adfærd blev ligeledes drøftet som et led i flytteforberedelserne.

Arbejdspladsfordelingen i det nye domicil er tilrettelagt under hensyntagen til samarbejdsrelationer og arbejdsopgaver, men også med vægt på at understøtte fælleskabsfølelsen i virksomheden.

For at optimere arealudnyttelsen er alle møderum indrettet med henblik på at opfylde flere behov. To mindre rum som stillearbejdspladser, samtalerum og til videokonference. Et større som frokoststue og et endnu større som projekt og pakkerum.

Transparens og store vinduespartier betyder gennemsigtighed samt stort lys- og varmeindfald. For at opnå mulighed for diskretion og eliminere gener fra blænding og varme er der etableret fleksibel afskærmning ved glaspartier mod møderum og ved vinduerne.

Se endvidere referencen"Dirch Passers Allé, Frederiksberg", som viser Abitas engagement i hele huset.

Projektet er udført af Bente Philip i samarbejde med Marieke Vadum.

Tilbage